Popper Titanmen Platinum 40ml đẳng cấp của sự mạnh mẽ

449,000

Tên: Poppers Titanmen Platinum 40ml

Thương hiệu: Titanmen

Dung tích: 40ml ( 1 chai 30ml và 1 chai 10ml )

Thành phần: Ankyl-nitrit

X