Trứng rung kích thích điểm G siêu sướng rung cực mạnh

399,000

Tên sản phẩm: Trứng rung kích thích điểm G

Chế độ rung: 10 chế độ

Kích thích điểm G cực mạnh

Rung siêu sướng

Chất liệu Silicon

X